دوشنبه: ۱۷ نفر در حمله به پاسگاه مرزی تاجیکستان کشته شدند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

مقامات تاجیک در خصوص هویت مهاجمان و جزییات این درگیری و حمله به پاسگاه مرزی، توضیح بیشتری ارائه نداده‌اند