واکنش انگلیس به گام جدید کاهش تعهدات برجامی ایران

Redirecting to full article in 5 second(s)...

دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس گفت که کاهش تعهدات برجامی ایران تهدیدی علیه امنیت ملی انگلیس است. - خبرگزاری آناتولی