مظاهر مصفا درگذشت

Redirecting to full article in 0 second(s)...

مظاهر مصفا در سن ۸۷ سالگی درگذشت.