نشت فاضلاب بنای مسجد امام اصفهان را تهدید می‌کند/ نفوذ نم و رطوبت به پایه‌های مسجد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

مسئول مرمت های اداره کل میراث فرهنگی اصفهان ضمن تشریح آخرین وضعیت مرمت گنبد مسجد امام اصفهان گفت: نشت فاضلاب شهری، رطوبت و نم بنای مسجد را تهدید می‌کند و اقدامات ترمیمی در همین راستا صورت گرفت.