آمریکا به یک شرکت کشتیرانی چینی دو ماه مهلت داد تا همکاری‌هایش با ایران را کاهش دهد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

وزارت خزانه‌داری آمریکا با اعصای یک مجوز موقت به شرکت کشتیرانی «کاسکو» در چین تا پایان آذر ماه فرصت داد که برای در امان ماندن از تحریم‌های آمریکا فعالیت‌های خود با ایران را تا حدی مشخص کاهش دهد. طب