وزیر دفاع ملی ترکیه اتهام استفاده از سلاح شیمیایی را تکذیب کرد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

- خبرگزاری آناتولی