بازگشت آرامش نسبی به پایتخت لبنان

Redirecting to full article in 5 second(s)...

آرامش نسبی پس از تظاهرات شب گذشته و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در بیروت به پایتخت لبنان بازگشته است. - خبرگزاری آناتولی