اعلام برائت خانه سینما از 'دستورالعمل پوشش بازیگران' | DW | 18.10.2019

Redirecting to full article in 5 second(s)...

هیات مدیره خانه سینما با رد هر گونه دخالت در دستورالعمل طراحی لباس برای هنرمندان، تاکید کرده که مسائل معیشتی، موارد رفاهی، بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی، بیمه بیکاری و از کار افتادگی اهل هنر در رئوس برنامه‌هایش قرار دارد.