خبرگزاری ایرنا on Instagram: “مروری بر زندگی هنری #حسین_دهلوی. او یکی از تاثیر گذار‌ترین چهره‌های #موسیقی ایرانی بوده است. #دهلوی چندین سال رهبری #ارکستر_صبا و مدیریت…”

Redirecting to full article in 0 second(s)...

352 Likes, 9 Comments - خبرگزاری ایرنا (@irna_1313) on Instagram: “مروری بر زندگی هنری #حسین_دهلوی. او یکی از تاثیر گذار‌ترین چهره‌های #موسیقی ایرانی بوده است. #دهلوی…”