روحانی: توسعه و تعمیق همه جانبه روابط ایران و آفریقای جنوبی به نفع دو ملت است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه و تعمیق همه جانبه روابط جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی، اظهارداشت که بی تردید تعمیق این روابط، به نفع دو ملت و دو منطقه است.