YouTube

05/05/1398 02:28:00 ق.ظ

داستان بوریس جانسون، پنجاهمین سالگرد سفر انسان به ماه و کارگاه بازیگری سوسن تسلیمی: خبرنگاران

ادامه مطلب:
BBC NEWS فارسی »
Loading news...
Failed to load news.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı ادامه مطلب >>

YouTubeنامورحقیقی کارشناس سیاسی نیست و مدرکش در علوم اسلامی است ،شما چقدر بی کارشناس هستین که این رانت خوار فراری را کارشناس سیاسی میدانید . namvarha = اصلاح طللب فراری

YouTubeبا احترام به اقاي ليلاز و ابراز حيرت از قابل قبول خواندن عملكرد دولت در تثبيت موقعيت! اما بخاطر دارم كه اين نابغه ي اقتصادي يعني اقاي اسدي، زمانيكه دلار به ١٨٠٠٠ تومان رسيده بود، مردم را تشويق به خريد دلار مي نمود. واقعا ما دو نفر كارشناس خوشفكر و صاحب تحليل درست نداريم؟؟؟ ایران شاید (چراکه بذر امید برای تغییر رژیم در دل مردم روییده است)، ولی جمهوری اسلامی هنوز به نیمه راه فشار هم نرسیده. امسال را سخت‌ترین سال جمهوری اسلامی خواهیم کرد، به امید اینکه آخرین سالش هم باشد. شما رؤسای بی‌بی‌سی هم بهتر است فکر یک اسپانسر جدید باشید. بله، قطعا. از وقتی ایران گام های روبه جلو را در مهلت های شصت روزه برداشت دیگر تحریم کردن ایران برای آمریکا رایگان نیست و هر تحریم هزینه دارد. تحریم ها تمام شد و روز به روز در جهت لغو هر تحریم گام بر میداریم در این میان از تمام ظرفیت های خایج فارس هم بهره میبریم.

YouTube

YouTubeآقا اگه اون زندان روبه جمهوری اسلامی اجاره میدادن،برای نگهداری این مَردُم بیکار که مدام توی کارهای نظام دخالت میکنن،بیشترگیرشون میومد. اصلاًشَمه اقتصادی ندارن!!!!

YouTubetirgan بعداز آلبوم اتاق گوشواره هنر این گروه تمام شد دیگه چیزی برای ارائه نداشتن چیز جدیدی ازشون دیده نشد