مقابله با ایران، توجیه آمریکا برای ارسال نیرو به عربستان

Redirecting to full article in 5 second(s)...

وزیر دفاع آمریکا در نشستی خبری مدعی شد که آمریکا با عربستان سعودی همکاری خواهد کرد تا در برابر تهران از ریاض دفاع کنند.