یک بلیط بخت‌آزمایی یورومیلیونز ۱۷۰ میلیون پوند برد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

هر یک از ۶ نفر ردیف دوم نیز برنده یک جایزه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار یورویی شدند.