مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا کیست؟

Redirecting to full article in 0 second(s)...

مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا از امروز کار خود را رسما آغاز کرد.