شریعتمداری: مردم امنیت دارند و در آرامش کامل زندگی می کنند

Redirecting to full article in 0 second(s)...
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته نیروی انتظامی با کارکنان نیروی انتظامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار و گفت و گو کرد.