تحقیقات برای استیضاح ترامپ؛ کنگره برای پنتاگون احضاریه فرستاد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

روسای سه کمیته مجلس نمایندگان تاکید کرده اند که وزارت دفاع و دفتر بودجه کاخ سفید تا روز ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) برای ارائه مدارک درخواستی مهلت دارند.