حمید استیلی سرمربی تیم ملی امید شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

مدیر تیم ملی فوتبال به جای فرهاد مجیدی روی نیمکت تیم ملی امید نشست.