وزیر دفاع ترکیه: تصمیم ما در مورد ایجاد منطقه امن بسیار جدی است

Redirecting to full article in 0 second(s)...

- خبرگزاری آناتولی