پورعلی‌فرد: چوپان باید قدر نعمت را بداند/ او با پول فدراسیون حرفه‌ای شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رییس فدراسیون بدنسازی در واکنش به انتقادات نفر سوم مسترالمپیا مبنی بر عدم حمایت از او، گفت: ما بر اساس قانون نمی توانیم هیچگونه حمایتی از ورزشکاران حرفه ای داشته باشیم و یک ریال هم نمی‌توانیم برای آن‌ها هزینه کنیم.