عبدالله عبدالله مدعی پیروزی در انتخابات افغانستان شد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان ادعای پیروزی کرد.