گرنل جنجال ممنوعیت دیدار ظریف با روانچی را 'ریاکاری' خواند | DW | 29.09.2019

Redirecting to full article in 5 second(s)...

ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان جنجال خبری ممنوعیت دیدار ظریف با تخت‌روانچی را 'نهایت ریاکاری ظریف' خواند. دولت آمریکا به ظریف اجازه نداد از محدوده تعیین‌شده خارج شود و با مجید تخت‌روانچی در بیمارستان ملاقات کند.