ایشینگر: تحولاتی مثبت در مناقشه میان آمریکا و ایران دیده می‌شود | DW | 25.09.2019

Redirecting to full article in 0 second(s)...

رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ از تحول و تحرک مثبت دیپلماتیک در مناقشه میان ایران و آمریکا سخن گفته است. ولفگانگ ایشینگر می‌گوید، آمریکا پی برده که راه جلوگیری از جنگ تنها از مسیر چندجانبه‌گرایی می‌گذرد.