تصمیم مداخله جویانه یوفا در قبال ایران و عربستان

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یوفا در بیانیه‌ای مداخله جویانه اعلام کرد هیچ تیم ملی و باشگاهی از قاره اروپا حق بازی با تیم های ایران و عربستان را ندارند.