آیا ترامپ برای نفع شخصی به اوکراینی‌ها فشار آورده؟

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رئیس جمهوری آمریکا با همتای اوکراینی خود گفت وگویی انجام داده که در آن از او درباره پرونده پسر مهم ترین رقیب سیاسی اش پرسیده است. در آمریکا گروهی می گویند که این کار سواستفاده از قدرت است و باید آقای ترامپ استیضاح شود. اما آیا کار به همین راحتی است؟