ارسال پیامک در خصوص تجاوز به زنان کشمیر مشکوک است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به نمایندگان درباره ارسال پیامک های دروغین مربوط به زنان کشمیری هشدار داد.