به دستور حناچی: عزل پیمانکاران خاطی در تابلوهای شهدا

Redirecting to full article in 0 second(s)...

رئیس مرکز ارتباطات با انتشار ابلاغیه‌ی جدید شهردار تهران در مورد تابلوهای معابر از عزل پیمانکاران خاطی خبر داد.