پامپئو: حملات آرامکو اقدام جنگی است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

وزیر امور خارجه آمریکا حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان را یک اقدام جنگی قلمداد کرد.