انسان 'درحال باختن نبرد برای مقابله با جنگل‌زدایی است'

Redirecting to full article in 0 second(s)...

براساس یک ارزیابی تازه موافقتنامه ای تاریخی با هدف متوقف کردن روند نابودی جنگل ها درحال ناکام ماندن است. این ارزیابی از موافقتنامه موسوم به 'اعلامیه نیویورک درباره جنگل ها' (ان وای دی اف) می گوید که قول های محوری این توافق محقق نشده است.