تعطیلی مرز خسروی کذب محض است

Redirecting to full article in 0 second(s)...

استاندار کرمانشاه با اشاره به فعال بودن مرز خسروی، گفت: تعطیلی این مرز کذب محض است و این مرز برای ایام اربعین پذیرای زوار خواهد بود.