سقوط یک هواپیمای سبک در ایالت آریزونای آمریکا

Redirecting to full article in 5 second(s)...

این هواپیما دو سرنشین داشت که هر دو به دلیل آسیب های ناشی از این سقوط به بیمارستان منتقل شدند.