روسیه: تحقیقات سانتریفیوژی ایران تهدید اشاعه هسته‌ای ندارد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

وزارت خارحه روسیه تصریح کرد که ایران از تحقیقات هسته‌ای خود برای کاربردهای اعلام‌نشده استفاده نخواهد کرد.