اردوغان : در سوریه حمایت نشویم راه ورود پناهجویان به اروپا باز می شود

Redirecting to full article in 5 second(s)...

آنکارا با چراغ سبز و همکاری ایالات متحده در تدارک ایجاد «منطقه ای امن» در شمال سوریه است و به گفته آقای اردوغان بنا دارد شمار زیادی از رانده شدگان سوری را به این مناطق بازگرداند.