انفجار مهیب در منطقه نهم امنیتی شهر کابل به وقوع پیوست

Redirecting to full article in 0 second(s)...

- خبرگزاری آناتولی