ظریف: اقدامات عملی اروپا و آنچه روی زمین اتفاق می‌افتد برای ما مهم است/ مذاکره نوعی مقاومت است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

وزیر خارجه گفت: آن چه در رابطه با اقدامات اروپا در قبال برجام برای ما عامل تعیین کننده است تحولات روی زمین است.