حمله کاربران بی‌نام‌ونشان به شهردار تهران

Redirecting to full article in 0 second(s)...

بالاخره رقم بدهی‌های شهرداری تهران با امضای پیروز حناچی منتشر شد و میرلوحی تاکید کرد تمامی بدهی ۶۹ هزار میلیارد تومانی متعلق به دوران شهردار اسبق تهران، محمدباقر قالیباف است. همزمان با انتشار این فهرست گزارشی در باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد که به بهانه خواندن آیه ۹۵ سوره نسا اتهاماتی را به پیروز حناچی نسبت داد. هنوز هجمه علیه حناچی ادامه دارد. پرونده‌سازی بعضی رسانه‌ها برای شهردار تهران و شک و شبهه بعضی دیگر در مورد رقم بدهی این تردید را به وجود می‌آورد که شاید این تلاش‌ها برای به حاشیه بردن اسناد منتشرشده از بدهی‌های دوره اسبق شهرداری تهران است.\r\n\r\nشهرداری تهران، اسناد بدهی‌های ۶۹ هزار میلیاردتومانی شهرداری‌ گذشته، پرونده‌سازی برای شهردار تهران