با فشار و دخالت دستوری ساختار زندگی مردمان روستا را بهم ریختیم/ طرح «روستای نمونه گردشگری» فاجعه بود/ توریست‌ها گاه هنجارشکنی‌های وحشتناکی می‌کنند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

مهدی باقری که سه مستند «خور بر کرانه کویر نمک»، «زیارت در مه» و «سما در میان دره‌ها» را کار کرده است، از تغییر چهره روستاهای ایران طی ۵۰ سال اخیر و مهاجرت‌های گسترده و افزایش بیکاری ناشی از آن می‌گوید و اینکه چگونه فشار و دخالت دستوری، ساختار و نظامی که به‌صورت سنتی در روستا وجود داشته، امروز از بین رفته است.