اتحادیه عرب: تصمیم خودسرانه یک گروه در اعلان جنگ به مصلحت لبنان نیست

Redirecting to full article in 5 second(s)...

اتحادیه عرب دوشنبه 2 سپتامبر ضمن ابراز انزجار و نگرانی از تحولات اوضاع در پی تبادل آتش در مناطق مرزی