آدریان دریا ۱ باز تغییر مسیر داد؛ ظربف به پمپئو: غُر زدن را بس کنید

Redirecting to full article in 5 second(s)...

«آقای پمپئو غُر زدن را بس کنید: ما به هر مشتری و همهٔ مشتری‌ها نفت می‌فروشیم.»