عمران خان در صف نخست راهپیمایی همبستگی با کشمیر تحت کنترل هند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

نخست وزیر پاکستان:‌ «پیام ما به مردم کشمیر این است که تا زمانی که آزادی به دست نیامده، ما در کنار آن‌ها خواهیم بود.»