سازمان ملل وضعیت آموزش کودکان پناهجو را 'اسف‌بار' می‌داند | DW | 30.08.2019

Redirecting to full article in 0 second(s)...

یکی از بزرگترین آسیب‌های ترک اجباری زادوبوم و پناهندگی به کشور دیگر را می‌توان در وضعیت آموزشی کودکان پناهجو دید. تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهند که نیمی از کودکان پناهجو از دسترسی به مدرسه و امکانات آموزشی محروم هستند.