مذاکره برای حل مسائل است/ باید از همه فرصت‌ها استفاده کرد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: مذاکره برای حل مسائل است لذا باید از همه فرصت‌ها استفاده کرد تا وضعیت رفاه مردم را ارتقا دهیم قطعا میان رفاه و مذاکره ارتباط مستقیم دارد