گذرگاه مرزی و مصائب جوانان فلسطینی برای تمرین در یک ارکستر

Redirecting to full article in 5 second(s)...

نواختن ویالون و انجام تمرین‌ها برای حضور در یک ارکستر برای خیلی از نوازندگان جهان مساله‌ای نیست که بخواهند به آن فکر کنند اما اینجا در فلسطین یکی دو ساعت تمرین گروهی به سختی میسر می‌شود چرا که گذرگاه‌های مرزی اسرائیل مانع از آن است تا اعضای یک گروه موسیقی بتوانند به سادگی زیر یک سقف جمع شوند.