مسافری از یک «کشور ناامن» 130 پرواز فرودگاه مونیخ را به تعویق انداخت

Redirecting to full article in 5 second(s)...

پس از آنکه یک مرد اسپانیایی که از یک کشور «ناامن» آمده بود، از انجام بررسی‌های تکمیلی سرباز زد،