رواج ورزشهای رزمی قرون وسطایی در آفریقای جنوبی

Redirecting to full article in 0 second(s)...

ورزشهای رزمی قرون وسطایی، شاید از نظر تاریخی به کشوری مثل آفریقای جنوبی ربطی نداشته باشند، اما حالا دارند در آنجا رشد می‌کنند.