نخستین دوره مسابقات کیبل اسکی بانوان

Redirecting to full article in 5 second(s)...

ایرنا - نوشهر - نخستین دوره مسابقات کیبل اسکی قهرمانی بانوان کشور و انتخابی تیم ملی روز چهارشنبه در دریاچه آویدر نوشهر آغاز شد . عکاس/سید محمد اکبر موسوی