فلاحت پیشه: بازداشت چند نفر در ایران خودرو یک ظاهرسازی تکراری است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

‏یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به بازداشت مدیرعامل ایران خودرو گفت: بازداشت چند نفر در ایران خودرو یک ظاهرسازی تکراری است.