حاجیه اهل سوریه در مکه چهارقلو زائید

Redirecting to full article in 5 second(s)...

بیمارستان زنان و زایمان مکه مکرمه در روزهای گذشته شاهد اتفاق بی‌نظیری در تاریخ حج بود و یک زن 23