مرکل: ماموریت اروپایی در تنگه هرمز مورد بحث قرار خواهد گرفت

Redirecting to full article in 5 second(s)...

نخست‌وزیر آلمان گفت که ماموریت دریایی در تنگه هرمز در نشست‌های غیررسمی وزرای اتحادیه اروپا مورد بحث قرار خواهد گرفت.