خادم‌ الحرمین الشریفین: سعودی از همه حجاج بدون استثناء استقبال کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

خادم ‌الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل‌سعود، پادشاهی عربی سعودی، روز یکشنبه 11 آگوست 2019