فرمانده کل سپاه: آنچه را اراده کنیم می‌توانیم انجام دهیم

Redirecting to full article in 5 second(s)...

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه قدرتی که حامل اراده باشد اهمیت دارد، گفت: امروز ایران اسلامی به فضل الهی از چنین قدرتی برخوردار بوده و آنچه را که اراده کند می تواند محقق کند.